دسته: اس ام اس بي وفايي

اس ام اس دلگيرم 2

اس ام اس دلگيرم

پیامک بی وفا * نبردی از وفا یک ذره بویی به هر ساعت شوی مایل به سویی فقط یک نکته میگویم قبول کن عزیزم واقعا بی چشم و رویی !!! اس ام اس برای...

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد 1

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بی وفا درد داردوقتی مـی رودو هـمه می گوینددوستت نداشـتو تو نمـی توانی ثابت کنیکه هرشـببا عاشقانـه هایشخوابـت می کرد. اس ام اس دل شکسته جای قول و قرارهایمان امن استزیر پاهای تو...

اس ام اس بي وفايي داده ام 1

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بی معرفتی دل به دلم که ندادی، پا به پایم که نیامدی،دست در دستم که نذاشتی، سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابانداده ام اس دوری و جدایی...