دسته: اس ام اس شعر

sms شعرهاي عاشقانه اي آيينه رخسار صفاي تو 7

sms شعرهاي عاشقانه اي آيينه رخسار صفاي تو

پیامک شعری ای رفته به قهر, وعده های تو چه شد مهر تو کجا رفت و وفای تو جه شد این تیرگی آخر ز کجا روی آورد ای آیینه رخسار صفای تو چه شد...

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين 2

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زیبا كنون كه ماه ربیع است ای بدیع نگاربیا و بادهء گلبوی و لاله رنگ بیاربهار گرچه ربیع است لیك در هر سالنبوده است به هم اینچنین ربیع و بهار...

اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو 1

اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبیتی عاشقانه برای اس ام اس اهای تو كه دل منو سوزوندی غصه و غم رو تو چشام اوردی اهای تو كه دل منو شكستی جلو قریبه منو رسوا كردی برو دیگه دوست ندارم...

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه 1

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه

اس ام اس شعر نو تا باغم عشق تو مرا كار افتادبیچاره دلم در غم بسیار افتادبسیار فتاده بود اندر غم عشقاما نه چنین زار كه اینبار افتاد اس دو بیتی آدمی در عالم...

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان 1

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهای عاشقانه برای دیدن رویت چه بر سرم آمد دریغ این دل بی جان بی ثمر آمد اس ام اس شعر زیبا هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخکبا صد تا...

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا 0

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگی را با مرام عاشقی آغاز كنخوی خود را با نوای همدلی دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستی بزنزندگی پرواز می خواهد بیا پر باز كن اس ام اس شعر...

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده 0

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که این چون است آن چونیکی را می دهی صد ناز و نعمتیکی را نان جو آلوده در خون اس ام اس...

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي 1

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردیاحسـاس زیبای مرا آواره کـردیگفتم بدون شاه عشقت کیش و ماتمماتم چطوراین عاشقی*راچاره کردی پیامک شعر بیا ای گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوی ما نظر کنهمه شب...

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي 1

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو نی می نالم از داغ جداییدریغا ای نسیم آشناییچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم که خود بودم کجایی اس ام اس شعر عارفانه من میرم بسه دیگه طاقت...

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر 0

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بیا ای گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوی ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبیا مه گل شبی با ما سفر کن اس ام اس تک...

پيامک شعري نظر ز روي تو بر 1

پيامک شعري نظر ز روي تو بر

اس ام اس شعر عارفانه مرا بهار سر سیر باغ و صحرا نیستكجا روم كه به از روی تو تماشا نیستهزار طلعت زیبا به چشم من زشت استنظر ز روی تو بر روی غیر...

پيامك شعر 0

پيامك شعر

اس ام اس دوبیتی عاشقانه دیوانه دل یار که یاد دگری کرداز چاله بیامد به چاهش نظری کرد گفتند که زود آی دلبر نگران استآمد بر ما لیک ولی رو دگری کرد اس ام...

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم 0

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبیتی عاشقانه بودی ز دل من از تو ان میخواهموز گمشده ی خویش نشان میخواهمسر مطلع هر بیت تو حرفی بردارهر انچه که شد من از تو ان میخواهم اس ام...

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري 0

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز دیده نهان شدی چو پریاز نظر غایبی و در نظریرخ خوبت به هر چه پنداریمخوب چون بنگریم خوبتری SMS شعر سر بنهم گر تو نمایی اسیرپا نكشم گر...

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم 0

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم

پیامک شعر من امشب کهکشانها را سفر خواهم نمود در ره دلدار شیرینم خطر خواهم نمود با قلم شعری برایش می*سرایم، شعر ناب در فراقش بارش خون از بصر خواهم نمود اس ام اس...

اس ام اسهاي دوبيتي به گيتي نماند به جز 0

اس ام اسهاي دوبيتي به گيتي نماند به جز

اس ام اسهای دوبیتی جهان ماندگار است و ما رفتنیبه گیتی نماند به جز گفتنی اس ام اس دوبیتی زیبا سرم چو گوی بگردد به گرد میدانتبرای ان كه خورد لطمه ای ز چوگانتاز...