دسته: اس ام اس عارفانه

اس سنگين شيلر 0

اس سنگين شيلر

اس ام اس جملات قشنگ امید با مرگ هم به گور نمی رود.فردریکشیلر اس ام اس پندآموز عرفانی بعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند.چترفیلد

اس ام اس سنگين و معني دار 1

اس ام اس سنگين و معني دار

sms های پندآموز ” نرسیدن به آرزوها دردناک است، ولی رسیدن به آرزوها هم می تواند به همان اندازه دردناک باشد؛ زیرا همه چیز گذرا است.بیل هریس “ SMS پندآموز با این نگرش پیش...

اس ام اس معني دار اسوالش 0

اس ام اس معني دار اسوالش

اس ام اس جملات قشنگ اگر ندانید که به کجا می روید,چگونهتوقع دارید به آنجا برسید؟باسیلاس.والش اس ام اس حکیمانه صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال...