دسته: اس ام اس غمگين

SMS غمگين ديدي 2

SMS غمگين ديدي

اس ام اس خسته دیدی آنرا كه تو خواندی به جهان یار ترین******** را ساختی از عشقش سر شارترینآنكه می گفت منم بهر تو غمخوار ترینچه دل آزار شد آخر،چه دل آزار تریندیدی… sms...