برچسب: اس ام اس بي وفايي دوست

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد 1

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بی وفا درد داردوقتی مـی رودو هـمه می گوینددوستت نداشـتو تو نمـی توانی ثابت کنیکه هرشـببا عاشقانـه هایشخوابـت می کرد. اس ام اس دل شکسته جای قول و قرارهایمان امن استزیر پاهای تو...

اس ام اس بي وفايي داده ام 1

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بی معرفتی دل به دلم که ندادی، پا به پایم که نیامدی،دست در دستم که نذاشتی، سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابانداده ام اس دوری و جدایی...

پيامک وفاداري 0

پيامک وفاداري

اس ام اس دلتنگی و شکایت بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند SMS بی معرفت این بار تو بگو که “دوستت دارم”نترس……….من آسمان را گرفته ام...

اس ام اس جدايي و خداحافظي 0

اس ام اس جدايي و خداحافظي

پیامک وفاداری می خواهم گیاه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردی!!! اس ام اس بی وفایی دوست چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــیو بــرای دیــگــری ســرگــرمــی

اس ام اس دلگيرم ازت رفتــــــــــــــــــــم 0

اس ام اس دلگيرم ازت رفتــــــــــــــــــــم

اس ام اس نامردی بودمدیــــــــــــــــــــــــدم با دیگری شــــــادتریرفتــــــــــــــــــــم اس ام اس بی وفایی و نامردی بزركترین اشتباهم این بود كه التماست كردم بمون نمی ارزیدی دیرفهمیدم.