برچسب: اس ام اس جملات تکان دهنده

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه 0

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه

اس ام اس سنگین تیكه دار انسان موجود عجیبی استـــــاگر به او بگـویید در آسمـان، یـكصد میـلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود داردبی چون و چرا می پـذیرد، اما اگر در...

اس ام اس سنگين 0

اس ام اس سنگين

اس ام اس سخنان کوتاه به قـــولِ مارک تواینآنجا که آزادی نیست،اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد،اجازه نمی دادند که رای بدهید! پیامک سخنان بزرگان در بین تمامی مردم تنها عقل است...

اس ام اس سخنان کوتاه 0

اس ام اس سخنان کوتاه

اس ام اس عارفانه “خداوندا، آنچه را که بیش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزویش را دارم، به من عطا کن.” میکلانژ (Michelangelo) اس ام اس بزرگان جهان «کارما» گواه جاودان آزادی...

اس ام اس عارفانه فلسفي  «کارما» گواه جاودان آزادي 0

اس ام اس عارفانه فلسفي «کارما» گواه جاودان آزادي

پیامک سخنان بزرگان «کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم . سوامی ویو کاناندا اس ام اس کلام بزرگان عشق ناپخته می گوید:...

اس ام اس پندآموز دهيمکارل يونگ 0

اس ام اس پندآموز دهيمکارل يونگ

اس ام اس جملات بزرگان تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرشدهیم.کارل یونگ اس ام اس بزرگان جهان پسرم می پرسد :چرا باید ریاضی بخوانم ؟دلم می خواهد بگویم لازم نیستبی خواندن هم خواهی...