برچسب: اس ام اس شعر زيبا

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين 2

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زیبا كنون كه ماه ربیع است ای بدیع نگاربیا و بادهء گلبوی و لاله رنگ بیاربهار گرچه ربیع است لیك در هر سالنبوده است به هم اینچنین ربیع و بهار...

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان 1

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهای عاشقانه برای دیدن رویت چه بر سرم آمد دریغ این دل بی جان بی ثمر آمد اس ام اس شعر زیبا هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخکبا صد تا...

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا 0

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگی را با مرام عاشقی آغاز كنخوی خود را با نوای همدلی دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستی بزنزندگی پرواز می خواهد بیا پر باز كن اس ام اس شعر...

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده 0

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که این چون است آن چونیکی را می دهی صد ناز و نعمتیکی را نان جو آلوده در خون اس ام اس...

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي 1

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو نی می نالم از داغ جداییدریغا ای نسیم آشناییچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم که خود بودم کجایی اس ام اس شعر عارفانه من میرم بسه دیگه طاقت...

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر 0

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بیا ای گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوی ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبیا مه گل شبی با ما سفر کن اس ام اس تک...

پيامک شعري نظر ز روي تو بر 1

پيامک شعري نظر ز روي تو بر

اس ام اس شعر عارفانه مرا بهار سر سیر باغ و صحرا نیستكجا روم كه به از روی تو تماشا نیستهزار طلعت زیبا به چشم من زشت استنظر ز روی تو بر روی غیر...

پيامك شعر 0

پيامك شعر

اس ام اس دوبیتی عاشقانه دیوانه دل یار که یاد دگری کرداز چاله بیامد به چاهش نظری کرد گفتند که زود آی دلبر نگران استآمد بر ما لیک ولی رو دگری کرد اس ام...

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم 0

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبیتی عاشقانه بودی ز دل من از تو ان میخواهموز گمشده ی خویش نشان میخواهمسر مطلع هر بیت تو حرفی بردارهر انچه که شد من از تو ان میخواهم اس ام...

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري 0

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز دیده نهان شدی چو پریاز نظر غایبی و در نظریرخ خوبت به هر چه پنداریمخوب چون بنگریم خوبتری SMS شعر سر بنهم گر تو نمایی اسیرپا نكشم گر...

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون 0

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم می در جوشــممهر بر لب زده ،خون می خورم و خاموشــم اس ام اس دوبیتی عاشقانه من به تو جز علم نگویم...

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه 0

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بیتی آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم میتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده اس ام اس شعر عارفانه نمی گی كه اینجا یكی روز و شبــش بـــه...

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم 0

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پیامک شعر بیا با هم پس از باران بروئیمسر رنگین کمان ها را بجوئیمبیا قبل از تماشا کردن مرگهمین امروز از فردا بگوئیم پیامک شعر رها کردی غم بی رنگی ام رادل ساحل نشین...

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي! 0

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پیامک شعر دل زودباورم را به کرشمه ای ربودیچو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی به هم الفتی گرفتیم ولی رمیدی از مامن و دل همان که بودیم و تو آن...

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني 0

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبیتی عاشقانه برای اس ام اس تو کمان کشیده و در کمینکه زنی به تیرم و من غمینهمه غمم بود از همینکه خدا نکرده خطا کنی اس ام اس شعر عاشقانه ندانستی که بینی...

اس ام اس شعر زيبا مي پرسد اومن چرا پرهاي 0

اس ام اس شعر زيبا مي پرسد اومن چرا پرهاي

اس شعر ی آشیانم کرده ای بالم مرا از یاد برد می پرسد او از من چرا پرهای من را باد برد؟ پیامک شعری بیا ای گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوی...