برچسب: اس ام اس شعر عاشقانه

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين 2

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زیبا كنون كه ماه ربیع است ای بدیع نگاربیا و بادهء گلبوی و لاله رنگ بیاربهار گرچه ربیع است لیك در هر سالنبوده است به هم اینچنین ربیع و بهار...

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان 1

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهای عاشقانه برای دیدن رویت چه بر سرم آمد دریغ این دل بی جان بی ثمر آمد اس ام اس شعر زیبا هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخکبا صد تا...

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا 0

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگی را با مرام عاشقی آغاز كنخوی خود را با نوای همدلی دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستی بزنزندگی پرواز می خواهد بیا پر باز كن اس ام اس شعر...

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي 1

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو نی می نالم از داغ جداییدریغا ای نسیم آشناییچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم که خود بودم کجایی اس ام اس شعر عارفانه من میرم بسه دیگه طاقت...

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم 0

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبیتی عاشقانه بودی ز دل من از تو ان میخواهموز گمشده ی خویش نشان میخواهمسر مطلع هر بیت تو حرفی بردارهر انچه که شد من از تو ان میخواهم اس ام...

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود 0

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود

اس ام اس شعر قشنگ شبیخون خورده را میمانم و میدانم این را همکه میگیرد زمن جادوی تو چون عقل دین را همتو خواهی آمد و خواهی گرفت از من به آسانیدلم را گر...

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون 0

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم می در جوشــممهر بر لب زده ،خون می خورم و خاموشــم اس ام اس دوبیتی عاشقانه من به تو جز علم نگویم...

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد 1

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد

پیامک شعر در دل عشاق اگر باشد امید وصل دوستدرد جانسوز جدائی را دهد تسکین خدا اس ام اس شعر نو دگر گوشی به آغوش درم نیست صدای آشنای باورم نیست بغیر از لاشه...

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي! 0

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پیامک شعر دل زودباورم را به کرشمه ای ربودیچو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی به هم الفتی گرفتیم ولی رمیدی از مامن و دل همان که بودیم و تو آن...

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني 0

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبیتی عاشقانه برای اس ام اس تو کمان کشیده و در کمینکه زنی به تیرم و من غمینهمه غمم بود از همینکه خدا نکرده خطا کنی اس ام اس شعر عاشقانه ندانستی که بینی...

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي 0

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبیتی عاشقانه رها کردی غم بی رنگی ام رادل ساحل نشین سنگی ام رادوبیتی هم اگر باشی از امشبنمی بخشم به تو دلتنگی ام را اس دو بیتی بی تو ای...

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين 0

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زیبا دگر گوشی به آغوش درم نیست صدای آشنای باورم نیست بغیر از لاشه ی پوشیده دل درین خانه کسی هم بسترم نیست sms شعرهای عاشقانه تکیه بر دیوار کردم...

اس ام اس شعر کوتاه خواستي تا در ميان شعله 0

اس ام اس شعر کوتاه خواستي تا در ميان شعله

اس شعر آمدی با تاب گیسو تا كه بیتابم كنی؟زلف یكسو زدی تا غرق مهتابم كنی؟آتش از برق نگاهت ریختی بر جان منخواستی تا در میان شعله ها آبم كنی؟ اس ام اس های...

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود 0

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود

اس ام اس شعر عاشقانه چو رخت خویش بر بستم از این خاکهمه گفتند با ما اشنا بودولی کن ** ندانست این مسافرچه گفت و با که گفت و از کجا بود اس ام...

اس ام اس شعر زيبا پسآنکه من نباشم به گريستن 0

اس ام اس شعر زيبا پسآنکه من نباشم به گريستن

sms شعرهای عاشقانه من و این دو روز عمری که به زیستن نیرزد پس از آنکه من نباشم به گریستن نیرزد اس ام اس های دوبیتی از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست...

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر 0

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر

SMS شعر باید امشب اشک را باور کنملحظه را با گریه هایم سر کنمباید از گنجینه*ی اندوه و اشکگونه*های خشک شب را تر کنم. اس ام اس شعر و غزل آخه مگه فرشته هم...