برچسب: اس ام اس شعر قشنگ

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي 1

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردیاحسـاس زیبای مرا آواره کـردیگفتم بدون شاه عشقت کیش و ماتمماتم چطوراین عاشقی*راچاره کردی پیامک شعر بیا ای گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوی ما نظر کنهمه شب...

اس ام اس شعر زيبا 0

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بیتی نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگی در آن نهان استهر آنکس با نگاهت آشنا گشتیقین تا روز محشر درامان است اس ام اس شعر نو کاش میدانستم...

اس ام اس شعر قشنگ دوبــاره دست پرمهــــــــر خيال 0

اس ام اس شعر قشنگ دوبــاره دست پرمهــــــــر خيال

اس ام اسهای دوبیتی غم یاد تــو درجانــــــم نشسته ……… بلــــــــور بغضهـــــایم را شکسته دوبــاره دست پرمهــــــــر خیالت ……… دلــــــم را بر ضریح عشـــق بسته اس ام اس دوبیتی زیبا آن دم كه به...