برچسب: اس ام اس شعر کوتاه

اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو 1

اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبیتی عاشقانه برای اس ام اس اهای تو كه دل منو سوزوندی غصه و غم رو تو چشام اوردی اهای تو كه دل منو شكستی جلو قریبه منو رسوا كردی برو دیگه دوست ندارم...

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان 1

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهای عاشقانه برای دیدن رویت چه بر سرم آمد دریغ این دل بی جان بی ثمر آمد اس ام اس شعر زیبا هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخکبا صد تا...

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا 0

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگی را با مرام عاشقی آغاز كنخوی خود را با نوای همدلی دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستی بزنزندگی پرواز می خواهد بیا پر باز كن اس ام اس شعر...

پيامك شعر 0

پيامك شعر

اس ام اس دوبیتی عاشقانه دیوانه دل یار که یاد دگری کرداز چاله بیامد به چاهش نظری کرد گفتند که زود آی دلبر نگران استآمد بر ما لیک ولی رو دگری کرد اس ام...

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم 0

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبیتی عاشقانه بودی ز دل من از تو ان میخواهموز گمشده ی خویش نشان میخواهمسر مطلع هر بیت تو حرفی بردارهر انچه که شد من از تو ان میخواهم اس ام...

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري 0

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز دیده نهان شدی چو پریاز نظر غایبی و در نظریرخ خوبت به هر چه پنداریمخوب چون بنگریم خوبتری SMS شعر سر بنهم گر تو نمایی اسیرپا نكشم گر...

اس ام اسهاي دوبيتي به گيتي نماند به جز 0

اس ام اسهاي دوبيتي به گيتي نماند به جز

اس ام اسهای دوبیتی جهان ماندگار است و ما رفتنیبه گیتی نماند به جز گفتنی اس ام اس دوبیتی زیبا سرم چو گوی بگردد به گرد میدانتبرای ان كه خورد لطمه ای ز چوگانتاز...

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون 0

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم می در جوشــممهر بر لب زده ،خون می خورم و خاموشــم اس ام اس دوبیتی عاشقانه من به تو جز علم نگویم...

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم 0

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پیامک شعر بیا با هم پس از باران بروئیمسر رنگین کمان ها را بجوئیمبیا قبل از تماشا کردن مرگهمین امروز از فردا بگوئیم پیامک شعر رها کردی غم بی رنگی ام رادل ساحل نشین...

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله 0

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله

اس ام اس های دوبیتی ای عشق به درد تو سری میباید ….. صید تو زمن قویتری میبایدمن مرغ به یک شعله کبابم، مگذار …… این آتش را سمندری میباید اس ام اس های...

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود 0

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود

اس ام اس شعر عاشقانه چو رخت خویش بر بستم از این خاکهمه گفتند با ما اشنا بودولی کن ** ندانست این مسافرچه گفت و با که گفت و از کجا بود اس ام...

اس ام اس شعر زيبا 0

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بیتی نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگی در آن نهان استهر آنکس با نگاهت آشنا گشتیقین تا روز محشر درامان است اس ام اس شعر نو کاش میدانستم...

اس ام اس شعر کوتاه تا کور شود هر آنکه 1

اس ام اس شعر کوتاه تا کور شود هر آنکه

اس ام اس شعر کوتاه از طعنه جاهلان نخواهم ترسیدبر خنده این زمانه خواهم خندید من بر سر عشق پاک خود میمانم((تا کور شود هر آنکه نتواند دید)) پیامك شعر ببارد ابر باران بر...

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر 0

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر

SMS شعر باید امشب اشک را باور کنملحظه را با گریه هایم سر کنمباید از گنجینه*ی اندوه و اشکگونه*های خشک شب را تر کنم. اس ام اس شعر و غزل آخه مگه فرشته هم...

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تا نکني پشت به خدمت 1

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تا نکني پشت به خدمت

اس ام اس شعر عاشقانه عمر گرانمایه درین صرف شدتا چه خورم صیف و چه پوشم شتا ای شکم خیره به نانی بسازتا نکنی پشت به خدمت دونا اس ام اس شعر کوتاه از...

پيامك شعر تيکه تيکه هاي مو بردن 2

پيامك شعر تيکه تيکه هاي مو بردن

اس ام اسهای دوبیتی اومدی بشکنی بشکن از من ساده چی مونده قبل تو هر کی بوده تمام تار و پود سوزونده همینی که باقی مونده واسه دلخوشی تو بشکن تیکه تیکه های مو...