برچسب: اس نصيحت

اس ام اس معني دار اسوالش 0

اس ام اس معني دار اسوالش

اس ام اس جملات قشنگ اگر ندانید که به کجا می روید,چگونهتوقع دارید به آنجا برسید؟باسیلاس.والش اس ام اس حکیمانه صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال...