برچسب: SMS شعر

پيامک شعري نظر ز روي تو بر 1

پيامک شعري نظر ز روي تو بر

اس ام اس شعر عارفانه مرا بهار سر سیر باغ و صحرا نیستكجا روم كه به از روی تو تماشا نیستهزار طلعت زیبا به چشم من زشت استنظر ز روی تو بر روی غیر...

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر 0

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر

SMS شعر باید امشب اشک را باور کنملحظه را با گریه هایم سر کنمباید از گنجینه*ی اندوه و اشکگونه*های خشک شب را تر کنم. اس ام اس شعر و غزل آخه مگه فرشته هم...

اس ام اس شعر قشنگ دوبــاره دست پرمهــــــــر خيال 0

اس ام اس شعر قشنگ دوبــاره دست پرمهــــــــر خيال

اس ام اسهای دوبیتی غم یاد تــو درجانــــــم نشسته ……… بلــــــــور بغضهـــــایم را شکسته دوبــاره دست پرمهــــــــر خیالت ……… دلــــــم را بر ضریح عشـــق بسته اس ام اس دوبیتی زیبا آن دم كه به...